Wsparcie i darowizny

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś inne­mu, nie chcąc nic w zamian. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) potwierdza to, mówiąc, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku”. O darowiźnie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni lub sprzęty, które do nas należą.

Podstawowe cechy darowizny (określone art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7 – ustawy o pdof):

Możliwości wsparcia:

Przekaż darowiznę za pomocą siepomaga.pl:

Przekaż darowiznę bezpośrednio na konto bankowe fundacji:

mBank 72 1140 2004 0000 3902 7474 7537

Wpłać dowolną kwotę na pomagam.pl i wesprzyj powstawanie Parady Równości 2017:

pomagam.pl/parada2017

Parada Równości
DAROWIZNA
Wolontariat
Kontakt