1 procent i darowizny

Fundacja Wolontariat Równości stara się o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. W tej chwili nie ma możliwości przekazania na rzecz Fundacji swojego 1%. Zachęcamy jednak do innego wspierania Fundacji – poprzez darowizny.

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś inne­mu, nie chcąc nic w zamian. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) potwier­dza to, mówiąc, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku”. O darowiź­nie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni lub sprzę­ty, które do nas należą.

Podstawowe cechy darowizny (określone art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7 – ustawy o pdof):

Najwygodniejszym sposobem przekazania darowizny, jest skorzystanie z naszego systemu:

Opracowano na podstawie ngo.pl.

Parada Równości
Projekty
DAROWIZNA
1%
Wolontariat
Kontakt