Konferencje naukowe

Fundacja Wolontariat Równości jest współodpowiedzialna za szereg konferencji naukowych w Warszawie i nie tylko. Na stałe współpracujemy z organizacją Queer UW, wspierając projekty, za które merytorycznie odpowiada nasz partner.

Dotychczas współorganizowaliśmy m.in. następujące konferencje naukowe.

czerwiec 2015

„Edukacja genderowa, edukacja seksulana. W rocznicę awantury”

10923223_1070509879631079_8071340153187805014_nCelem interdyscyplinarnej konferencji „Edukacja genderowa, edukacja seksualna. W rocznicę awantury” jest debata o edukacji równościowej oraz edukacji seksualnej w kontekście zaognionych sporów jakie te tematy powodują a także na temat zmian, jakie w dyskursie publicznym wywołały słynne już kontrowersje na temat gender i edukacji w tym zakresie.

Dyskurs dotyczący seksualności młodych ludzi koncentruje się m.in. wokół nieustannych konfliktów o formę, jaką powinna przyjąć szkolna edukacja seksualna. Wykorzystywana w tym celu figura retoryczna „dobra dzieci” jest rozumiana przez różne środowiska odmiennie. To właśnie zaognia konflikt, którego ostatecznego rozwiązania nie widać. Sytuację utrudniło przejście pojęcia gender z czysto akademickich debat do świadomości opinii publicznej. Nowe, obcobrzmiące słowo spowodowało dodatkowe zamieszanie, zacierając różnice pomiędzy edukacją seksualną, seksualizacją oraz wykorzystywaniem dzieci. Ciekawym kontekstem dla całego dyskursu jest widoczna aktywność środowisk LGBTQ, która dla części społeczeństwa ma na celu doprowadzenie do wykorzystania edukacji jako takiej w celu przemycania treści nieujętych w oficjalnych programach nauczania.

Zmuszanie chłopców do noszenia sukienek, przekazywanie młodym dzieciom informacji, których nie życzą sobie rodzice, kwestia adopcji przez pary jednopłciowe – fenomeny odległe od siebie zderzyły się w trakcie dyskusji nad edukacją seksualną i stworzyły niezwykle ciekawe formacje znaczeniowe. Awantura, jak pozwoliliśmy sobie nazwać całe zamieszanie, bez wątpienia zmieniła to, jak i co się mówi na temat seksualności młodych ludzi, jak i edukacji w tym zakresie. Nad zmianą tą chcielibyśmy się pochylić i nie tylko opisać jej przebieg, ale i spróbować przewidzieć konsekwencje oraz dalsze losy.

W trakcie konferencji zastanowić chcemy się nad dwoma dużymi obszarami: jednym z nich jest samo zagadnienie edukacji seksualnej i edukacji genderowej, zaś drugim – dyskurs, który zmienił się pod wpływem dyskusji, mającej miejsce w życiu publicznym w ciągu ostatnich lat. Konferencja „Edukacja genderowa, edukacja seksualna. W rocznicę awantury” będzie zatem sposobnością by poruszyć wspomniane zagadnienia w celu wymiany doświadczeń i poglądów badaczy oraz praktyków reprezentujących różne dyscypliny związane z seksualnością młodych ludzi.

Zapraszamy zatem do nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień obejmujących zarówno analizy teoretyczne jak i komunikaty z badań. Zachęcamy również do odwoływania się do badań oraz raportów z realizacji edukacji równościowe i edukacji seksualnej w szkołach zagranicznych oraz przywoływania dyskusji, być może równie zaognionych co „nasza”, w innych krajach.

Proponowane obszary, których dotyczyć mogą wystąpienia traktować należy jedynie jako przykłady:
– Jak wygląda edukacja seksualna/genderowa w Polsce? Jak (nie) powinna wyglądać?
– Rola kategorii genderowych w edukacji seksualnej dzieci/młodzieży/dorosłych.
– Kształtowanie się znaczenia pojęcia „gender” w Polsce.
– Budowanie (formalnych) relacji w procesie edukacji/instytucjach edukacyjnych.
– Seksualizacja, genderyzm i homoadopcje – o strategiach językowych przeciwników edukacji seksualnej.
– Co i jak się zmieniło w polskim dyskursie nt. edukacji seksualnej? Co się nie zmieniło?
– Jak bronić edukacji seksualnej? Skuteczna retoryka przeciw atakowi
– Rola kościołów w edukacji seksualnej.

Komitet Naukowy
prof. Mariola Chomczyńska-Rubacha (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Alicja Długołęcka (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Uniwersytet Zielonogórski)
dr Agnieszka Kościańska (Uniwersytet Warszawski)
dr Maria Pawłowska (Polska Akademia Nauk)

Więcej informacji tutaj oraz na facebooku tutaj.


październik 2014

„Porne graphos. Pornografia w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych”

pornegraphos_stronaPornografia często uważana jest za obsceniczną, dewiacyjną dziedzinę, której konsumpcję należy utrzymywać w sekrecie, a samo istnienie prężnego przemysłu pornograficznego – pozostawiać na granicy społecznej świadomości, jako swoistą tajemnicę Poliszynela. Panuje zasada: nie mówić, nie pytać. Co jednak, gdy pornografia przestaje być sprawą wyłącznie prywatną?

W ostatnich latach pornografia jawnie przenika do głównego nurtu; nie tylko jako pośredni wpływ na codzienne podejście do seksualności, ale jako pełnoprawna, odrębna dziedzina ludzkiego doświadczenia. Osoby zaangażowane w produkcję pornografii, takie jak Sasha Grey, Belle Knox czy Peter Acworth – same zaczynają zabierać głos w dyskusji. Pojawiają się nagradzane i doceniane filmy flirtujące z pornografią jako gatunkiem: Nimfomanka, Młoda i piękna, Życie Adeli. Przyznawanie się do czytania książek erotycznych – by wymienić tu popularne sadomasochistyczne 50 twarzy Greya – przestaje być czymś wstydliwym. Daje się odczuć przemożny wpływ pornografii na nasze poczucie estetyki ciała: dowodzi tego zwiększająca się liczba zabiegów chirurgii plastycznej: labioplastyki, phalloplastyki, wszczepiania implantów.

Pojawia się potrzeba pogłębionej, całościowej analizy tego zagadnienia; interesuje nas zarówno teoretyczna refleksja, jak i prezentacja badań na temat pornografii i jej wpływów. Ponieważ w Polsce zrealizowano ich stosunkowo niewiele, zachęcamy do wykraczania w swoich prezentacjach poza granice naszego kraju i kontynentu. Szerokie ujęcie tematu pozwoli nam na spojrzenie na te zjawiska w sposób interdyscyplinarny i wielowątkowy.

Przykładowe tematy wystąpień:
– czy pornografia może być pro-feministyczna?
– czy pornografia przedstawiająca nietypowe praktyki seksualne może mieć charakter emancypacyjny?
– geneza i stałe cechy pornografii
– kwestia etyki i praw pracowniczych w przemyśle pornograficznym
– wpływ pornografii na główny nurt i kulturę popularną
– jak pornografia i nawiązania do niej wpływają na nasze codzienne podejście do seksu?

Powyższy katalog traktować należy jako otwarty i jako sugestię. Organizatorki i organizatorzy konferencji są otwarci także na inne kwestie i zagadnienia związane z pornografią i przemysłem pornograficznym.

Po konferencji planowane jest wydanie tomu podsumowującego. Do publikacji zaproszone zostaną wszystkie osoby, które zaprezentują się w trakcie wydarzenia. Monografia zostanie poddana recenzji dwóch niezależnych samodzielnych pracowników nauki.

Komitet Naukowy:

dr hab. Tomasz Basiuk (Ośrodek Studiów Amerykańskich UW)
dr n. med. Andrzej Depko (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
dr hab. Jacek Kochanowski (Ośrodek Badań Społecznych nad Seksualnością UW)
dr n. med. Robert Kowalczyk (Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego)
dr hab. Monika Płatek (Wydział Prawa i Administracji UW)

TUTAJ zobaczyć można wybrane nagrania z konferencji.


maj 2014

Marginesy wykluczenia. Polskie, europejskie i globalne aspekty zjawiska wielokrotnego wykluczenia i marginalizacji społecznej

marginesywykluczeniaPosiadane przez ludzi tożsamości tworzą sieci powiązań, nakładając się na siebie i umiejscawiają jednostkę w binarnym systemie większość-mniejszość, swój-obcy, adekwatna-inna, dobra-zła. Grupy mniejszościowe same w sobie także nie są jednorodne: ich wewnętrzne zróżnicowanie powoduje, że także w nich mają miejsce napięcia związane z „uprzywilejowaniem” i wykluczeniem. Do im większej liczby mniejszościowych grup należy jednostka, tym większe szanse doświadczenia dyskryminacji wielokrotnej. Kimberlé Crenshaw, amerykańska badaczka i profesorka prawa, idąc tropem Czarnych amerykańskich feministek, wprowadziła pod koniec lat 80. XX wieku do swojej pracy naukowej pojęcie intersekcjonalności (intersectionality, od ang. intersection – skrzyżowanie), wykorzystane w owym czasie do opisu przecinania się kategorii rasy i gender, oraz zdefiniowała dyskryminację wielokrotną (multiple discrimination). W centrum analizy intersekcjonalnej znajdują się powiązania między płcią kulturową, rasą, etnicznością, (niepełno)sprawnością, orientacją seksualną, klasą, narodowością itp.
Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia. Wykluczenie jest rozumiane jako niemożliwość bycia uczestnikiem ważnych społecznie aspektów życia społecznego, jak gospodarcze, polityczne czy kulturowe.

Podczas konferencji chcemy mówić o tym, co dzieje się na marginesach wykluczenia – wśród grup i jednostek doświadczających dyskryminacji zwielokrotnionej. Interesuje nas zarówno teoretyczna refleksja nad zagadnieniem, jak i prezentacja badań na ten temat. Ponieważ w Polsce zrealizowano ich stosunkowo niewiele, zachęcamy do wykraczania w swoich prezentacjach poza granice naszego kraju i kontynentu. Szerokie ujęcie tematu pozwoli nam na spojrzenie na te zjawiska w sposób interdyscyplinarny i wielowątkowy.

Przykładowe tematy wystąpień:
– dyskryminacja wielokrotna, dyskryminacja sumowana/wiązana, dyskryminacja intersekcjonalna/krzyżowa,
– gradacja wykluczeń, hierarchia dyskryminacji,
– co się dzieje na marginesach grup wykluczonych,
– co/kto tworzy marginesy marginesów,
– kto i gdzie przeciwdziała wielokrotnej dyskryminacji,
– gdzie się dzieje wykluczenie.

Powyższy katalog traktować należy jako otwarty i jako sugestię. Organizatorki i organizatorzy konferencji są otwarci także na inne kwestie i zagadnienia oscylujące wokół marginesów i wykluczeń społecznych.

Po konferencji planowane jest wydanie tomu podsumowującego. Do publikacji zaproszone zostaną wszystkie osoby, które zaprezentują się w trakcie wydarzenia. Monografia zostanie poddana recenzji dwóch niezależnych samodzielnych pracowników nauki.

Komitet naukowy:

– dr hab. Danuta Duch–Krzystoszek (Zakład Metod Badań Społecznych i Ewaluacyjnych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
– dr hab. Jacek Kochanowski (Ośrodek Badań Społecznych nad Seksualnością Uniwersytetu Warszawskiego)
– dr n. med. Robert Kowalczyk (Zakład Seksuologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Tutaj zobaczyć można fotorelację z wydarzenia.