Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Projekt filmowy dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów w roku 2013. Efektem projektu jest film promujący instytucje działające na terenie dzielnicy w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Nagranie zostało zrealizowane przez profesjonalną ekipę filmową, zgodnie ze scenariuszem uzgodnionym z władzami dzielnicy. Film „Przemoc zabija miłość” nagrany został na płytę DVD i wyprodukowany przez Fundację w nakładzie 1000 egz. Fundacja zajęła się także dystrybucją płyt na terenie dzielnicy, zgodnie z wytycznymi urzędu.

Płyta DVD "Przemoc zabija miłość"
Płyta DVD „Przemoc zabija miłość”