O Wolontariacie Równości

Wolontariat Równości to działająca od 2011 roku grupa młodych, zaangażowanych osób z różnych środowisk wspierająca Fundację Wolontariat Równości w corocznej organizacji Parady Równości oraz imprez towarzyszących (w latach poprzednich Tygodnia Równości a w 2014 roku Festiwalu Równości). Wolontariat odpowiada za bezpieczeństwo, przestrzeganie regulaminu oraz dystrybucję materiałów podczas Parady Równości oraz przygotowanie wydarzeń ją poprzedzających.

114aWR powstał w 2011 roku kiedy odpowiedzialność za organizację Parady Równości przejął stworzony w tym celu Komitet Organizacyjny.

Pieczę nad pracą Wolontariatu sprawują Patrycja Wróbel oraz Marietta Wróblewska. W 2012 roku organizacja podzielona była na sekcje kompetencyjne, między innymi administracyjno-biurową, informatyczną, kreatywną i terenową. Dla wolontariuszy organizowane były certyfikowane szkolenia z komunikacji interpersonalnej, z wiedzy o LGBTQ oraz medialne.

Od 2013 roku WR powoli przekształca się w silną organizację o stałym składzie działającą przez cały rok. Członkowie Wolontariatu dzielą się niektórymi zadaniami, ale przy wielu działają wspólnie. Spotkania Wolontariatu odbywają się co dwa tygodnie, organizowane są także spotkania ze znanymi osobistościami (np spotkanie z Robertem Biedroniem), szkolenia miękkie i medialne. Wolontariusze zajmują się najróżniejszymi zadaniami odpowiadającymi ich zainteresowaniom i kompetencjom. Członkowie Wolontariatu to uczniowie liceów, studenci, osoby pracujące oraz działacze innych organizacji pozarządowych pochodzący z różnych środowisk, z całej Polski (i nie tylko!), zajmujący się najróżniejszymi dziedzinami, których łączy pragnienie propagowania ideałów równości, różnorodności i solidarności oraz walki o prawa i akceptację dla wszelkich mniejszości.

Parada Równości
Projekty
DAROWIZNA
1%
Wolontariat
Kontakt