Dokumenty

Najważniejsze dokumenty Fundacji:

– Statut Fundacji Wolontariat Równości – tutaj

Sprawozdania roczne:

– Sprawozdanie za rok 2013 – tutaj
– Sprawozdanie za rok 2012 – tutaj

Oświadczenia:

– Oświadczenie z dn. 09.03.2017 – tutaj

Parada Równości
DAROWIZNA
Wolontariat
Kontakt