Historia

Fundacja Wolontariat Równości została ufundowana w listopadzie 2011 roku przez Szymona Niemca i Pawła Kiepuszewskiego. Jej formalne zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiło 9 marca 2012.

Gdy w 2010 roku okazało się, że organizujące dotychczas Paradę Równości osoby zniknęły z Polski, pojawił się problem. Dodatkowo jasne stało się, że dotychczasowa formuła – tj. istnienie Fundacji Równości, czy też firmy zajmującej się tworzeniem wydarzenia, nie sprawdziło się zupełnie. Wówczas właśnie Szymon Niemiec, jako jeden z twórców Parady Równości w 2001 roku, postanowił zaproponować powrót do korzeni. Ogłosił w zaprzyjaźnionych mediach, że wydarzenie będzie znów miało charakter działania oddolnego. Dzięki temu powstał pierwszy Komitet Organizacyjny Parady Równości.

Komitet odpowiadał za organizację wydarzenia w 2011 roku. Wielkim sukcesem zakończyły się starania ludzi, którzy posiadali niewielkie doświadczenie w tworzeniu tego typu przedsięwzięcia. Choć w Komitecie Organizacyjnym wszystkie podmioty mają równy głos, a każda osoba ma równe szanse, jasnym stało się, że wytworzył się pewien podział obowiązków. Jej Perfekcyjność wybrana została jedyną „funkcyjną” osobą Komitetu – rzecznikiem prasowym Parady Równości.

W pierwszym roku istnienia Komitetu okazało się, że choć taka forma działania jest bardzo inkluzywna i demokratyczna, napotyka na pewne problemy natury formalnej. Jako nieposiadający osobowości prawnej twór, Komitet nie zawsze mógł w pełni wykorzystywać możliwości organizacyjne i finansowe, jakie przed nim stały. Dlatego też 22 listopada 2011 Paweł Kiepuszewski, doświadczony w działaniach logistycznych na rzecz poprzednich Parad Równości oraz Szymon Niemiec, postanowili ufundować Fundację Wolontariat Równości, która stać się miała formalnym reprezentantem Komitetu Organizacyjnego.

Tak informowaliśmy o powstaniu Fundacji na stronie Parady Równości.

Początki, jak zawsze, były trudne. Fundacja uzyskała wpis do KRS w marcu 2012 roku. Od tej pory mogła w pełni rozpocząć działalność. W skład pierwszego Zarządu Fundacji weszli: Łukasz Pałucki (Prezes), Marietta Wróblewska (Wiceprezeska) oraz Jej Perfekcyjność (Sekretarz). Koordynacyjna funkcja Fundacji wobec Komitetu Organizacyjnego zaczęła się sprawdzać, czego efektem była wspaniała Parada Równości 2012.

Od tej pory Fundacja postanowiła zacząć zajmować się także innymi działaniami. Stąd też, poza Paradą Równości, także inne projekty w historii jej istnienia. Nadal jednak podstawowym i najważniejszym zadaniem Fundacji Wolontariat Równości pozostaje organizacja dorocznej warszawskiej Parady Równości.

Parada Równości
Projekty
DAROWIZNA
1%
Wolontariat
Kontakt