Zarząd

W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Julia Maciocha (Prezeska) oraz Michał Więckiewicz (Sekretarz). Członkowie Zarządu mogą reprezentować Fundację jednoosobowo.

Poprzednie Zarządy Fundacji:

Parada Równości
DAROWIZNA
Wolontariat
Kontakt