Zarząd

W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Julia Maciocha (Prezeska) oraz Michał Więckiewicz (Sekretarz). Członkowie Zarządu mogą reprezentować Fundację jednoosobowo.

Poprzednie Zarządy Fundacji:

  • kadencja 2011-2016: Łukasz Pałucki (Prezes), Jej Perfekcyjność (Sekretarz)